Uslovi korišćenja

Home / Uslovi korišćenja

Poštovani kupci,

poručivanjem našeg proizvoda smatraće se da ste prihvatili sve uslove našeg poslovanja i time prihvatili i zaključenje ugovora o kupoprodaji naših proizvoda i usluga u smislu člana 32 i 33 Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije, kao i da ste dali saglasnost o obaveštavanju o našem asortimanu i ponudi naših proizvoda putem sredstava elektronske komunikacije shodno Zakonu o zaštiti potrošača.